• Słońce zachodzi
    kiedy chcesz
  • oraz
  • dyskretna
    i wygodna
  • Roleta Nadstawna
    z podzieloną moskitierą

Zastosowanie profilu "C" pozwala na pochylenie piór do 55°, co umożliwia dowolną regulację natężenia światła w pomieszczeniu