• Słońce zachodzi
    kiedy chcesz
  • oraz
  • dyskretna
    i wygodna
  • Roleta Nadstawna
    z podzieloną moskitierą

Zastosowanie profilu "Z" pozwala na pochylenie piór o 80°, co umożliwia niemal pełne zaciemnienie pomieszczenia.