Page

Panel Track

Panel Track

  • System charakteryzujący się możliwością przesuwania pakietu stałego oraz dwoma systemami mocowania pasów: standardowym na rzep, oraz na profilu mocującym.
  • Zalecana maksymalna szerokość 800 cm (uwaga – powyżej 580 cm szyna łączona)
  • Zalecana szerokość paneli to ok. 40-100 cm (minimalny zakład paneli 5 cm).
  • Profile i akcesoria dostępne w kolorze białym
  • Istnieją dwa typy sterowań: sznurek i rączka.
  • Jako obciążnik pasow stosuje się belkę dolną od rolet.
  • Jako wypełnienie możemy zastosować dowolną tkaninę z katalogu tkanin roletowych.